Sunteţi aici: HOME >>> ARTICOLE DE INTERES

În această secțiune veți găsi articole de interes pentru dumneavoastră


02/02/2021

Despre suspendarea/retragerea avizelor, autorizațiilor ori atestărilor

  Despre suspendarea/retragerea avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare exercitării profesiilor   Codul muncii reglementează situaţia contractelor individuale de muncă, din punctul de vedere al titlului nostru, în doua situații: Expirarea […]
20/01/2021

Despre măsurile dispuse de inspectorii de muncă

Despre măsurile dispuse de inspectorii de muncă Potrivit art. 6, alin. (1) din Legea nr. 108/1999, Inspecția Muncii are următoarele atribuții generale: a) controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, […]
30/12/2020

GDPR În procesul recrutării, angajării și executării contractului individual de muncă

 Despre GDPR În procesul recrutării, angajării și executării contractului individual de muncă REGLEMENTARE JURIDICĂ: Regulamentul UE 679/2016, în vigoare de la 25 mai 2018 De regulă, temeiul prelucrării datelor cu […]
22/12/2020

Despre concediile de odihnă

       Despre concediile de odihnă Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, acesta nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Durata minimă a concediului de […]
19/11/2020

Munca la domiciliu versus telemuncă. Continuare

Munca la domiciliu versus telemuncă Continuare Activitatea de telemuncă se bazează, ca regulă generală, pe acordul de voință al părților, potrivit legii. Pe cale de excepție, au apărut  situații în […]
05/11/2020

DESPRE MUNCA DE NOAPTE

DESPRE MUNCA DE NOAPTE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Legea nr. 53/2003, Codul muncii, art. 125 -128 Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: […]
27/10/2020

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE REGLEMENTARE JURIDICĂ:  Art. 26 si Art. 39. Alin.2, lit. f) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii. ”Prin clauza de confidențialitate părţile convin ca, pe toată durata […]
26/10/2020

DESPRE SECRETELE COMERCIALE

DESPRE SECRETELE COMERCIALE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Directiva 2016/943/UE privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale; Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței […]
20/10/2020

DESPRE REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII

REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII.     REGLEMENTARE JURIDICĂ: art. 113- art. 116 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii.   Codul muncii, în art. 113 alin. […]