Informații GDPR

  • Importanța Instruirii Lucrătorilor în Contextul GDPR: O Abordare Eficientă pentru Conformitate
    Importanța instruirii lucrătorilor în contextul GDPR: O abordare eficientă pentru conformitate În era digitalizării accelerate, protecția datelor personale a devenit o prioritate absolută pentru companii și organizații. Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) stabilește un cadru juridic strict, impunând organizațiilor responsabilități clare pentru protejarea informațiilor personale ale indivizilor. În acest context, instruirea lucrătorilor reprezintă o piatră de temelie în construirea și menținerea conformității cu GDPR. Importanța instruirii lucrătorilorInstruirea regulată a angajaților este esențială pentru a asigura că toți membrii organizației înțeleg responsabilitățile ce decurg din GDPR și modul în care acestea se aplică în activitățile zilnice. Un personal bine informat și conștient …
  • GDPR În procesul recrutării, angajării și executării contractului individual de muncă
    Despre GDPR În procesul recrutării, angajării și executării contractului individual de muncă  REGLEMENTARE JURIDICĂ: Regulamentul UE 679/2016, în vigoare de la 25 mai 2018 De regulă, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice îl constituie:art. 6, lit. b) din Regulamentul UE – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; art. 6 lit. c) din Regulamentul UE – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;În procesul de recrutare prelucrarea datelor personale este necesară pentru a face demersuri înaintea …