Sunteţi aici: HOME >>> SERVICII RESURSE UMANE

Resurse Umane / Relații de muncă / Evidența muncii


Cu o echipă caracterizată prin seriozitate, performanță, bine instruită, formată din manager resurse umane, experți in legislația muncii, inspectori RU, consilier juridic, consultant GDPR, experți contabili, toți profesioniști în domeniu, vom acționa pentru a identifica, evalua, utiliza şi aplica/recomanda implementarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, asigurând consultanţă/consiliere de specialitate angajatorilor, managerilor, lucrătorilor în resurse umane şi angajaţilor, pe baza dispozițiilor legale în vigoare, prestând urmatoarele activități:

 • Întocmire Regulament intern, Contract colectiv de muncă, procedură de inițiere, negociere si înregistrare;
 • Întocmire oferte de angajare și încadrare în muncă a salariaților pe baza contractului individual de muncă si a persoanelor cu statut de zilieri;
 • Propunere proiect contract individual de muncă, cu clauzele specifice ale angajatorului, întocmire fișe de post;
 • Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, angajarea cetățenilor români în afara țării, obținerea Formularului A1;
 • Întocmire acte adiționale la contractul individual de muncă, în raport de cerințele părților;
 • Conceperea si prezentarea spre avizare a criteriilor de evaluare si a procedurii de evaluare a salariaților;
 • Întocmire Decizii de modificare/încetare a contractelor individuale de muncă, inclusiv documentații privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic;
 • Întocmire proceduri de cercetare disciplinară, de concediere individuală/colectivă;
 • Transmiterea informațiilor cerute de lege în REVISAL, la termenele legale;
 • Întocmire si transmitere declarații la Administrația Finanțelor Publice, Direcția de Statistică;
 • Întocmire adeverințe, alte documente solicitate de angajatori/salariați;
 • Consiliere privind îndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate;
 • alte servicii, la cererea celor interesați.

Avem o experiență îndelungată, suntem în domeniu de peste 15 ani și vă asigurăm că vom oferi servicii de cea mai bună calitate și la un nivel înalt de profesionalism.

Resurse Umane

Membru UNELM

Oferim consultanță și ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI! Solicitați o consultanță gratuită chiar acum!

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI va trebui să conțină:

1.Actele necesare angajării:

 • copie de pe buletin/cartea de identitate/paşaport sau dovada de rezidenţă;
 • copii de pe actele de studii-avizul medicului de medicina muncii (fişa de aptitudini);
 • copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare.

2.Contractul individual de muncă însoţit de:

 • oferta de angajare;
 • fişa postului;
 • raportul de evaluare conform criteriilor stabilite.

3.Actele adiţionale privind:

 • încheierea contractului individual de muncă;
 • executarea contractului individual de muncă;
 • suspendarea contractului individual de muncă;
 • modificarea contractului individual de muncă;
 • încetarea contractului individual de muncă.

4.Alte documente:

 • cererile angajatului de efectuare a zilelor de concediu (de odihnă sau fără plată);
 • declaraţia pe propria răspundere privind persoanele aflate în întreţinere pentru acordarea deducerii personale;
 • acte privind cercetarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare.

Dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Resurse Umane

Devino membru al echipei noastre!

Succesul companiei depinde de performanța angajaților noștri, de experiența lor profesională și personală în cadrul unui mediu de lucru care cere și oferă dedicare și inițiativă, implicare și colegialitate, angajament și stabilitate.

Ne bazăm pe toți membrii echipei noastre pentru a obține rezultate remarcabile și pentru a oferi servicii excelente clienților noștri.

Alege unul dintre posturile disponibile în Galați: inspector resurse umane, inspector protecția muncii / inspector ssm, cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI, inspector de protecție civilă;

COMUNICAT COVID - cu caracter general

Pe perioada de restricții impusă de instituțiile abilitate, comunicarea /transmiterea informațiilor actelor referitoare la dosarele de executare, se va face telefonic, prin poștă electrică, precum și prin cutiile poștale de la punctul nostru de lucru.

Vă asigurăm că pe toată durata derulării contractului, serviciile oferite prin reprezentanţii noștri specializaţi sunt personalizate obiectului dumneavoastră de activitate.