Sunteţi aici: HOME >>> LEGISLAŢIE RESURSE UMANE

Legislaţie în domeniul Resurselor Umane


TitleDateTags
LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020
pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
2020/09/222020-09-22 05:59:08
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare2020/09/212020-09-21 20:32:18
LEGE nr. 200 din 10 septembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România
2020/09/122020-09-12 09:01:39
ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/09/112020-09-11 10:23:34
ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului
financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/09/112020-09-11 09:57:00
HOTĂRÂRE nr. 729 din 31 august 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
2020/08/312020-08-31 06:45:00
HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020
pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/08/312020-08-31 05:58:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/08/282020-08-28 17:07:00
LEGE nr. 193 din 21 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
2020/08/212020-08-21 10:37:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă2020/08/112020-08-11 12:28:18
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene2020/08/062020-08-06 07:14:00
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)2020/08/042020-08-04 17:47:30
LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii2020/07/272020-07-27 08:07:00
ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/242020-07-24 10:19:25
METODOLOGIE din 13 iulie 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/232020-07-23 10:22:00
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53/2003 republicată)2020/06/222020-06-22 08:45:00
ORDIN nr. 966 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică2020/05/302020-05-30 15:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative2020/05/292020-05-29 15:00:00
HOTĂRÂRE nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare2020/05/282020-05-28 14:00:00
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/05/222020-05-22 10:03:00
LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-22020/05/202020-05-20 17:14:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/312020-03-31 15:01:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/292020-03-29 15:00:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/242020-03-24 14:59:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/212020-03-21 14:57:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri2020/03/182020-03-18 14:35:00
LEGEA nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/03/142020-03-14 14:00:00
ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei2020/03/122020-03-12 07:22:00
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri2019/07/182019-07-18 14:54:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene2018/12/292018-12-29 14:00:10
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul2018/07/192018-07-19 06:38:58
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE2018/04/272018-04-27 15:00:06
LEGE nr. 81 din 30 martie 2018
privind reglementarea activităţii de telemuncă
2018/04/022018-04-02 05:47:57
HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
2017/09/122017-09-12 13:50:56
Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal2017/09/052017-09-05 15:00:00
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
2017/03/212017-03-21 06:26:40
LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională2014/12/182014-12-18 14:00:12
LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii2012/05/032012-05-03 15:00:36
DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala2011/12/282011-12-28 14:00:00
ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronic2011/08/192011-08-19 15:00:27
ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/20032011/06/142011-06-14 15:00:19
HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor2011/05/272011-05-27 15:00:00
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice2010/12/202010-12-20 14:10:01
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor2010/12/102010-12-10 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2010/01/202010-01-20 14:00:32
LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)2009/05/052009-05-05 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura2009/03/162009-03-16 16:28:00
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)2008/01/032008-01-03 07:32:00
LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă2007/03/202007-03-20 14:00:00
HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite2007/03/092007-03-09 14:00:00
LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi2007/03/012007-03-01 14:00:29
HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2006/02/222006-02-22 14:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate2005/11/292005-11-29 17:12:00
LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă2004/02/112004-02-11 14:00:40
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca2003/10/272003-10-27 14:00:00
ORDINUL nr. 64 din 28 februarie 2003 (actualizat) pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca2003/03/042003-03-04 14:00:52
HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/03/182002-03-18 14:00:57
LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/02/062002-02-06 14:00:17
HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate2001/04/242001-04-24 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (republicată)
privind formarea profesională a adulţilor**)
2000/08/312000-08-31 14:46:53