Sunteţi aici: HOME >>> LEGISLAŢIE RESURSE UMANE

Legislaţie în domeniul Resurselor Umane


TitleDateTags
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative2024/04/122024-04-12 07:33:26
CONVENŢIA nr. 190*) din 21 iunie 2019 privind eliminarea violenţei şi a hărţuirii în lumea muncii, adoptată de Conferinţă în cadrul celei de-a o sută opta sesiuni, Geneva, 21 iunie 20192024/04/082024-04-08 07:00:46
ORDIN nr. 497/660/2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 20242024/04/022024-04-02 17:19:09
ORDIN nr. 410/2.707/2024 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 20242024/04/022024-04-02 15:05:28
ORDIN nr. 8.872/289/2024 privind aprobarea modelului de adeverinţă în vederea certificării perioadelor de încadrare în grad de handicap, necesare aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice2024/04/022024-04-02 14:44:27
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 martie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei2024/04/012024-04-01 07:51:52
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative2024/03/212024-03-21 07:59:31
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România – republicată2024/03/112024-03-11 14:09:29
LEGE nr. 28 din 29 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor2024/03/062024-03-06 08:34:35
HOTĂRÂRE nr. 181 din 28 februarie 2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii2024/03/052024-03-05 08:13:36
ORDIN nr. 27 din 7 februarie 2024 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor2024/02/212024-02-21 07:28:57
ORDIN nr. 58/281/C/2024 pentru aprobarea modelului, precum şi a modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale2024/02/072024-02-07 08:10:22
INSTRUCŢIUNE nr. 1.861 din 2 februarie 2024 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă2024/02/072024-02-07 08:02:21
ORDONANŢĂ nr. 9 din 25 ianuarie 2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români2024/01/292024-01-29 07:41:23
ORDONANŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative2024/01/292024-01-29 07:29:41
ORDONANŢĂ nr. 6 din 25 ianuarie 2024 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România2024/01/292024-01-29 07:15:23
ORDIN nr. 2.117/1.504/2023 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/20112024/01/222024-01-22 07:28:27
ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal2024/01/172024-01-17 08:10:43
HOTĂRÂRE nr. 1.338 din 29 decembrie 2023 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 20242024/01/082024-01-08 08:24:05
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară2024/01/032024-01-03 16:41:31
HOTĂRÂRE nr. 1.307 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 20242023/12/272023-12-27 11:07:19
LEGE nr. 408 din 18 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior2023/12/222023-12-22 10:11:16
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidenţierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare2023/12/202023-12-20 08:12:51
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene2023/12/182023-12-18 13:36:35
ORDIN nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”2023/12/162023-12-16 11:50:43
LEGE nr. 391 din 12 decembrie 2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate2023/12/162023-12-16 11:12:10
ORDIN nr. 865 din 29 noiembrie 2023 privind reglementarea modalităţilor de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum şi a existenţei beneficiarilor nerezidenţi2023/12/162023-12-16 10:07:52
LEGE nr. 385 din 12 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular2023/12/152023-12-15 16:40:03
LEGE nr. 388 din 12 decembrie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative2023/12/152023-12-15 09:56:44
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 – Legea nr. 53/2003 republicată2023/12/072023-12-07 15:43:43
LEGE nr. 358 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii2023/12/062023-12-06 08:00:40
LEGE nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii2023/12/062023-12-06 07:53:29
ORDIN nr. 2.311 din 6 noiembrie 2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, precum şi aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social2023/11/282023-11-28 08:20:27
LEGE nr. 340 din 10 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap2023/11/162023-11-16 08:30:12
LEGE nr. 342 din 10 noiembrie 2023 pentru completarea art. 10 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate2023/11/162023-11-16 08:09:53
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 31 octombrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară2023/11/022023-11-02 09:56:03
LEGE nr. 297 din 31 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii2023/11/022023-11-02 08:03:21
ORDIN nr. 1.915/988/2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/20112023/11/022023-11-02 07:52:40
LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung2023/10/302023-10-30 09:48:14
LEGE nr. 282 din 19 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal2023/10/232023-10-23 08:52:27
LEGE nr. 280 din 18 octombrie 2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani2023/10/232023-10-23 08:34:14
HOTĂRÂRE nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă2023/10/192023-10-19 07:57:27
NORMĂ nr. 35 din 4 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative2023/10/172023-10-17 17:04:41
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor2023/10/072023-10-07 14:01:52
ORDIN nr. 2540/3452/2023 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 20232023/10/072023-10-07 13:13:09
HOTĂRÂRE nr. 900 din 28 septembrie 20232023/09/292023-09-29 11:56:50
HOTĂRÂRE nr. 865 din 14 septembrie 20232023/09/212023-09-21 08:02:32
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2023
pentru modificarea şi/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
2023/09/012023-09-01 16:44:35
ORDONANŢĂ nr. 42 din 31 august 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
2023/09/012023-09-01 16:22:24
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 27 iulie 2023
pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
2023/07/282023-07-28 10:55:59
LEGE nr. 252 din 21 iulie 2023
pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2023/07/252023-07-25 13:10:58
LEGE nr. 241 din 20 iulie 2023
pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2023/07/242023-07-24 10:14:48
ORDIN nr. 1.192/745/2020
pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
2023/07/202023-07-20 15:53:26
NORME din 5 ianuarie 2018
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2023/07/202023-07-20 14:25:00
ORDIN nr. 2.045 din 27 iunie 2023
pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019
2023/07/072023-07-07 08:06:36
ORDIN nr. 2.043 din 27 iunie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară
2023/07/062023-07-06 07:33:27
ORDIN nr. 2.044 din 27 iunie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor
2023/07/042023-07-04 09:58:30
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2023
pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităţilor sanitare, precum şi stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public şi pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi în domeniul fiscal
2023/07/042023-07-04 07:46:41
HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 iunie 2023
privind constatarea încetării stării de risc epidemiologic şi biologic generate de pandemia de COVID-19 şi a aplicabilităţii art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020
2023/06/302023-06-30 17:13:53
ORDIN nr. 906 din 9 iunie 2023
privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în lista întocmită şi transmisă de către structura de control, precum şi modalităţile de restituire a acestora
2023/06/292023-06-29 07:42:14
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2023/06/262023-06-26 11:28:06
ORDIN nr. 1.730 din 7 iunie 2023
pentru reglementarea unor aspecte contabile
2023/06/232023-06-23 07:56:39
ORDIN nr. 1.677 din 26 mai 2023
pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) din subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
2023/06/222023-06-22 07:50:14
NORMĂ nr. 20 din 31 mai 2023
pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
2023/06/222023-06-22 07:40:32
ORDIN nr. 892/291/2023
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
2023/06/152023-06-15 07:48:09
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 12 iunie 2023
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat
2023/06/132023-06-13 16:13:40
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată)
privind reforma în domeniul sănătăţii
2023/06/102023-06-10 12:35:44
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009
privind acordarea voucherelor de vacanţă**)
2023/06/102023-06-10 11:46:35
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată)
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
2023/06/102023-06-10 11:03:43
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 1 iunie 2023
pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învățământ de stat
2023/06/022023-06-02 16:31:47
LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social2023/06/022023-06-02 08:32:54
ORDIN nr. 331 din 16 mai 2023
pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale
2023/05/312023-05-31 15:58:49
ORDIN nr. 330 din 16 mai 2023
pentru modificarea și completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 279/200
2023/05/312023-05-31 15:50:42
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003
2023/05/262023-05-26 13:38:37
ORDIN nr. 1.447 din 2 mai 2023
pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile
2023/05/262023-05-26 08:19:54
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată)
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
2023/05/192023-05-19 08:17:11
REGULAMENT din 28 aprilie 2023
privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială
2023/05/192023-05-19 08:05:28
PROCEDURĂ din 31 martie 2023
privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii
2023/05/112023-05-11 08:14:28
ORDIN nr. 4.072 din 26 aprilie 2023
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026
2023/05/052023-05-05 14:26:48
ORDIN nr. 1.355 din 13 aprilie 2023
privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 8
2023/05/042023-05-04 17:20:24
HOTĂRÂRE nr. 368 din 26 aprilie 2023
pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
2023/04/282023-04-28 16:28:55
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 19 iunie 2000
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
2023/04/242023-04-24 13:47:57
LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
2023/04/242023-04-24 08:21:09
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015
(Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
2023/04/212023-04-21 16:39:57
LEGE nr. 72 din 30 martie 2022
pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
2023/04/202023-04-20 08:54:19
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
2023/04/202023-04-20 07:45:56
NORME din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2023/04/202023-04-20 07:34:46
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 februarie 2022
privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
2023/04/192023-04-19 17:07:01
LEGEA nr. 273 din 21 iunie 2004 (* republicată )
privind procedura adopţiei)
2023/04/122023-04-12 09:42:36
ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019
privind instituirea unor facilităţi fiscale
2023/04/102023-04-10 17:10:40
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015
(Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
2023/04/102023-04-10 17:03:41
NORME METODOLOGICE din 18 mai 2017
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
2023/04/072023-04-07 16:10:59
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015
(Legea nr. 227/2015)
2023/04/062023-04-06 08:14:02
HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului
2023/04/032023-04-03 15:44:40
PROCEDURĂ DE ÎNCADRARE din 14 martie 2023 în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022
privind dialogul social
2023/04/032023-04-03 15:22:30
ORDIN nr. 1.263/654/2023
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023
2023/04/032023-04-03 15:01:56
ORDIN nr. 1.121/655/2023
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2023
2023/04/032023-04-03 09:24:18
NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 165/2018
privind acordarea biletelor de valoare
2023/03/292023-03-29 13:01:56
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2023/03/202023-03-20 08:17:13
LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului2023/03/162023-03-16 22:03:20
HOTĂRÂRE nr. 171 din 1 martie 2023
privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora
2023/03/092023-03-09 13:24:10
LEGE nr. 52 din 3 martie 2023
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
2023/03/082023-03-08 09:42:03
LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014
privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
2023/03/072023-03-07 10:38:19
ORDIN nr. 1.832/856/2011
privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)
2023/02/222023-02-22 08:22:06
ORDIN nr. 165/7/1.272/456/2023
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
2023/02/152023-02-15 14:29:20
ORDIN nr. 353/5.202 din 23 iulie 20032023/02/042023-02-04 10:30:05
ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii
2023/02/032023-02-03 12:10:28
LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii2023/01/122023-01-12 18:02:13
ORDIN nr. 2.172/3.829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor2022/12/272022-12-27 14:22:57
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 20222022/12/142022-12-14 11:55:29
ORDIN nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă2022/12/112022-12-11 13:19:10
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
2022/11/022022-11-02 12:01:03
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2022
pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
2022/11/022022-11-02 09:57:56
LEGE nr. 283 din 17 octombrie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
2022/10/202022-10-20 12:54:18
LEGE nr. 275 din 30 septembrie 2022
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2022/10/042022-10-04 12:37:50
ORDIN nr. 1.348 din 25 august 2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
2022/09/082022-09-08 12:49:11
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 26 august 2022
pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999
2022/08/312022-08-31 09:11:18
LEGE nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative
2022/08/242022-08-24 11:07:11
ORDIN nr. 2.251 din 21 iulie 2022
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018
2022/08/182022-08-18 09:28:20
ORDIN nr. 1.855 din 12 august 2022
privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2022/08/172022-08-17 16:33:59
ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale
2022/07/202022-07-20 13:36:43
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală2022/05/192022-05-19 10:29:36
LEGE nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative2022/05/182022-05-18 11:15:37
LEGE nr. 125 din 5 mai 20222022/05/122022-05-12 15:31:12
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022
pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
2022/05/092022-05-09 14:55:02
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
2022/05/052022-05-05 09:51:05
LEGE nr. 111 din 21 aprilie 2022
privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
2022/05/042022-05-04 09:41:32
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004
privind cazierul judiciar**)
2022/04/152022-04-15 09:24:16
LEGE nr. 290 din 24 iunie 20042022/04/142022-04-14 09:44:34
LEGE nr. 290 din 24 iunie 20042022/04/132022-04-13 10:56:11
LEGE nr. 73 din 30 martie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate
2022/04/052022-04-05 15:56:14
ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
2022/03/252022-03-25 15:01:55
PROCEDURĂ din 9 martie 2022
de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina
2022/03/112022-03-11 14:55:55
ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016
pentru aprobarea Statutului elevului
2022/02/152022-02-15 16:14:46
ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
2022/02/042022-02-04 08:29:27
ORDIN nr. 94 din 28 ianuarie 2022
pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2022/02/022022-02-02 09:58:37
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022
privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2022/01/212022-01-21 09:48:42
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA
2022/01/032022-01-03 08:22:57
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2021/12/202021-12-20 14:22:44
ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (ABROGAT)2021/11/292021-11-29 11:07:51
HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2021/11/172021-11-17 11:12:38
LEGE nr. 269 din 9 noiembrie 2021
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/11/112021-11-11 08:34:14
ORDIN nr. 947 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/222021-10-22 09:59:19
ORDIN nr. 391 din 7 octombrie 2021
privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora
2021/10/142021-10-14 13:46:31
ORDIN nr. 920 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/122021-10-12 09:38:51
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/10/072021-10-07 08:26:10
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 2 octombrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/052021-10-05 12:26:37
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/052021-10-05 10:18:46
ORDIN nr. 1.898 din 20 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
2021/09/232021-09-23 13:53:04
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 15 septembrie 2021
pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2021/09/182021-09-18 09:14:44
ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 august 2021
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2021/09/022021-09-02 09:58:27
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 30 august 2021
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2021/09/012021-09-01 13:42:40
ORDIN nr. 1.398 din 29 iulie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
2021/08/032021-08-03 06:49:48
HOTĂRÂRE nr. 75 din 4 februarie 2015
privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
2021/07/282021-07-28 08:31:01
LEGE nr. 221 din 26 iulie 2021
pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/07/282021-07-28 08:09:20
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021
privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (actualizată)
2021/07/232021-07-23 09:56:42
HOTĂRÂRE nr. 654 din 16 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017
2021/06/222021-06-22 14:00:33
HOTĂRÂRE nr. 636 din 9 iunie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/06/142021-06-14 08:31:48
HOTĂRÂRE nr. 580 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/05/312021-05-31 08:11:04
ORDIN nr. 310 din 18 mai 2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive
2021/05/242021-05-24 09:38:23
ORDIN nr. 369 din 13 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1.058/2007
2021/05/242021-05-24 09:23:05
HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
2021/05/182021-05-18 10:05:41
LEGE nr. 138 din 13 mai 2021
pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/05/142021-05-14 13:56:37
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/05/072021-05-07 09:38:38
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
2021/05/062021-05-06 09:36:56
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
2021/04/122021-04-12 15:44:30
LEGE nr. 58 din 2 aprilie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2021/04/062021-04-06 16:20:57
LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014
privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
2021/03/232021-03-23 08:43:28
2021/03/052021-03-05 15:05:56
LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014
privind exercitarea profesiei de bonă
2021/02/202021-02-20 13:15:35
ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora
2021/02/192021-02-19 08:05:09
HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 februarie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
2021/02/122021-02-12 08:27:42
HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2021/01/142021-01-14 13:36:59
ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**)
2020/12/282020-12-28 15:45:20
LEGE nr. 298 din 24 decembrie 2020
pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2020/12/282020-12-28 10:07:41
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
2020/12/262020-12-26 19:00:11
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020
privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării
forţei de muncă
2020/12/092020-12-09 10:54:26
LEGE nr. 278 din 27 noiembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice
care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/12/032020-12-03 14:09:35
LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2020/11/242020-11-24 17:22:18
LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2020/11/242020-11-24 11:17:57
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/11/202020-11-20 05:49:53
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/11/102020-11-10 15:44:36
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene2020/10/282020-10-28 06:03:27
HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.10.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2020/10/262020-10-26 12:57:18
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale2020/10/262020-10-26 10:14:10
ORDIN nr. 1.477 din 12 octombrie 20202020/10/222020-10-22 09:23:27
LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2020/10/012020-10-01 13:32:57
HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011
privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă
temporară
2020/09/302020-09-30 10:19:29
2020/09/242020-09-24 10:39:13
LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020
pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
2020/09/222020-09-22 05:59:08
LEGE nr. 200 din 10 septembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România
2020/09/122020-09-12 09:01:39
ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/09/112020-09-11 10:23:34
ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului
financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/09/112020-09-11 09:57:00
HOTĂRÂRE nr. 729 din 31 august 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
2020/08/312020-08-31 06:45:00
HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020
pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/08/312020-08-31 05:58:00
LEGE nr. 193 din 21 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
2020/08/212020-08-21 10:37:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă2020/08/112020-08-11 12:28:18
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene2020/08/062020-08-06 07:14:00
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)2020/08/042020-08-04 17:47:30
LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii2020/07/272020-07-27 08:07:00
ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/242020-07-24 10:19:25
METODOLOGIE din 13 iulie 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/232020-07-23 10:22:00
ORDIN nr. 966 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică2020/05/302020-05-30 15:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative2020/05/292020-05-29 15:00:00
HOTĂRÂRE nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare2020/05/282020-05-28 14:00:00
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/05/222020-05-22 10:03:00
LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-22020/05/202020-05-20 17:14:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/312020-03-31 15:01:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/292020-03-29 15:00:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/242020-03-24 14:59:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/212020-03-21 14:57:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri2020/03/182020-03-18 14:35:00
LEGEA nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/03/142020-03-14 14:00:00
ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei2020/03/122020-03-12 07:22:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene2018/12/292018-12-29 14:00:10
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul2018/07/192018-07-19 06:38:58
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE2018/04/272018-04-27 15:00:06
LEGE nr. 81 din 30 martie 2018
privind reglementarea activităţii de telemuncă
2018/04/022018-04-02 05:47:57
HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
2017/09/122017-09-12 13:50:56
Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal2017/09/052017-09-05 15:00:00
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
2017/03/212017-03-21 06:26:40
LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională2014/12/182014-12-18 14:00:12
LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 (republicată) – dialogului social2012/08/072012-08-07 11:08:00
LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii2012/05/032012-05-03 15:00:36
DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala2011/12/282011-12-28 14:00:00
ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronic2011/08/192011-08-19 15:00:27
ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/20032011/06/142011-06-14 15:00:19
HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor2011/05/272011-05-27 15:00:00
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice2010/12/202010-12-20 14:10:01
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor2010/12/102010-12-10 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2010/01/202010-01-20 14:00:32
LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)2009/05/052009-05-05 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura2009/03/162009-03-16 16:28:00
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)2008/01/032008-01-03 07:32:00
LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă2007/03/202007-03-20 14:00:00
HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite2007/03/092007-03-09 14:00:00
HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2006/02/222006-02-22 14:00:00
LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă2004/02/112004-02-11 14:00:40
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca2003/10/272003-10-27 14:00:00
HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/03/182002-03-18 14:00:57
LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/02/062002-02-06 14:00:17
HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate2001/04/242001-04-24 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (republicată)
privind formarea profesională a adulţilor**)
2000/08/312000-08-31 14:46:53