Sunteţi aici: HOME >>> LEGISLAŢIE RESURSE UMANE

Legislaţie în domeniul Resurselor Umane


TitleDateTags
HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2021/11/172021-11-17 11:12:38
LEGE nr. 269 din 9 noiembrie 2021
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/11/112021-11-11 08:34:14
ORDIN nr. 947 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/222021-10-22 09:59:19
ORDIN nr. 391 din 7 octombrie 2021
privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora
2021/10/142021-10-14 13:46:31
ORDIN nr. 920 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/122021-10-12 09:38:51
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/10/072021-10-07 08:26:10
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 2 octombrie 2021
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/052021-10-05 12:26:37
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2021/10/052021-10-05 10:18:46
ORDIN nr. 1.898 din 20 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
2021/09/232021-09-23 13:53:04
LEGE nr. 55 din 15 mai 2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/09/202021-09-20 10:10:20
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 15 septembrie 2021
pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2021/09/182021-09-18 09:14:44
ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 august 2021
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
2021/09/022021-09-02 09:58:27
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 30 august 2021
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2021/09/012021-09-01 13:42:40
ORDIN nr. 1.398 din 29 iulie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
2021/08/032021-08-03 06:49:48
HOTĂRÂRE nr. 75 din 4 februarie 2015
privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
2021/07/282021-07-28 08:31:01
LEGE nr. 221 din 26 iulie 2021
pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/07/282021-07-28 08:09:20
ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003
pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca (actualizat)
2021/07/232021-07-23 15:53:33
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021
privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (actualizată)
2021/07/232021-07-23 09:56:42
HOTĂRÂRE nr. 654 din 16 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017
2021/06/222021-06-22 14:00:33
HOTĂRÂRE nr. 636 din 9 iunie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/06/142021-06-14 08:31:48
HOTĂRÂRE nr. 580 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2021/05/312021-05-31 08:11:04
ORDIN nr. 310 din 18 mai 2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive
2021/05/242021-05-24 09:38:23
ORDIN nr. 369 din 13 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1.058/2007
2021/05/242021-05-24 09:23:05
HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
2021/05/182021-05-18 10:05:41
LEGE nr. 138 din 13 mai 2021
pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/05/142021-05-14 13:56:37
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2021/05/072021-05-07 09:38:38
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
2021/05/062021-05-06 09:36:56
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
2021/04/122021-04-12 15:44:30
LEGE nr. 58 din 2 aprilie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2021/04/062021-04-06 16:20:57
LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014
privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
2021/03/232021-03-23 08:43:28
2021/03/052021-03-05 15:05:56
LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014
privind exercitarea profesiei de bonă
2021/02/202021-02-20 13:15:35
ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora
2021/02/192021-02-19 08:05:09
HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 februarie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
2021/02/122021-02-12 08:27:42
HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2021/01/142021-01-14 13:36:59
ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**)
2020/12/282020-12-28 15:45:20
LEGE nr. 298 din 24 decembrie 2020
pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2020/12/282020-12-28 10:07:41
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
2020/12/262020-12-26 19:00:11
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020
privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării
forţei de muncă
2020/12/092020-12-09 10:54:26
LEGE nr. 278 din 27 noiembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice
care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/12/032020-12-03 14:09:35
LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2020/11/242020-11-24 17:22:18
LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2020/11/242020-11-24 11:17:57
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/11/202020-11-20 05:49:53
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
2020/11/122020-11-12 19:54:29
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/11/102020-11-10 15:44:36
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene2020/10/282020-10-28 06:03:27
HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.10.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor HG nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2020/10/262020-10-26 12:57:18
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale2020/10/262020-10-26 10:14:10
ORDIN nr. 1.477 din 12 octombrie 20202020/10/222020-10-22 09:23:27
LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
2020/10/012020-10-01 13:32:57
HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011
privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă
temporară
2020/09/302020-09-30 10:19:29
2020/09/242020-09-24 10:39:13
LEGE nr. 207 din 18 septembrie 2020
pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
2020/09/222020-09-22 05:59:08
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare2020/09/212020-09-21 20:32:18
LEGE nr. 200 din 10 septembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România
2020/09/122020-09-12 09:01:39
ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
2020/09/112020-09-11 10:23:34
ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului
financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/09/112020-09-11 09:57:00
HOTĂRÂRE nr. 729 din 31 august 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
2020/08/312020-08-31 06:45:00
HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020
pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
2020/08/312020-08-31 05:58:00
LEGE nr. 193 din 21 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
2020/08/212020-08-21 10:37:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă2020/08/112020-08-11 12:28:18
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene2020/08/062020-08-06 07:14:00
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)2020/08/042020-08-04 17:47:30
LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii2020/07/272020-07-27 08:07:00
ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/242020-07-24 10:19:25
METODOLOGIE din 13 iulie 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta2020/07/232020-07-23 10:22:00
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53/2003 republicată)2020/06/222020-06-22 08:45:00
ORDIN nr. 966 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică2020/05/302020-05-30 15:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative2020/05/292020-05-29 15:00:00
HOTĂRÂRE nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare2020/05/282020-05-28 14:00:00
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/05/222020-05-22 10:03:00
LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-22020/05/202020-05-20 17:14:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/312020-03-31 15:01:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/292020-03-29 15:00:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/242020-03-24 14:59:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-192020/03/212020-03-21 14:57:00
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri2020/03/182020-03-18 14:35:00
LEGEA nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ2020/03/142020-03-14 14:00:00
ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei2020/03/122020-03-12 07:22:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene2018/12/292018-12-29 14:00:10
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul2018/07/192018-07-19 06:38:58
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE2018/04/272018-04-27 15:00:06
LEGE nr. 81 din 30 martie 2018
privind reglementarea activităţii de telemuncă
2018/04/022018-04-02 05:47:57
HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
2017/09/122017-09-12 13:50:56
Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal2017/09/052017-09-05 15:00:00
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
2017/03/212017-03-21 06:26:40
LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională2014/12/182014-12-18 14:00:12
LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (republicata) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii2012/05/032012-05-03 15:00:36
DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala2011/12/282011-12-28 14:00:00
ORDINUL nr. 1918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea REVISAL in format electronic2011/08/192011-08-19 15:00:27
ORDINUL nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/20032011/06/142011-06-14 15:00:19
HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor2011/05/272011-05-27 15:00:00
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice2010/12/202010-12-20 14:10:01
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor2010/12/102010-12-10 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2010/01/202010-01-20 14:00:32
LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (republicată) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)2009/05/052009-05-05 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura2009/03/162009-03-16 16:28:00
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)2008/01/032008-01-03 07:32:00
LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă2007/03/202007-03-20 14:00:00
HOTARAREA nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite2007/03/092007-03-09 14:00:00
LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi2007/03/012007-03-01 14:00:29
HOTĂRÂREA nr. 161 din 3 februarie 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor2006/02/222006-02-22 14:00:00
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate2005/11/292005-11-29 17:12:00
LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă2004/02/112004-02-11 14:00:40
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca2003/10/272003-10-27 14:00:00
HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/03/182002-03-18 14:00:57
LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă2002/02/062002-02-06 14:00:17
HOTĂRÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate2001/04/242001-04-24 15:00:00
ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (republicată)
privind formarea profesională a adulţilor**)
2000/08/312000-08-31 14:46:53