Obligativitatea Instruirii Periodice Suplimentare în SSM Conform Hotărârii nr. 1425 din 11 Octombrie 2006

Obligativitatea Instruirii Periodice Suplimentare în SSM
Conform Hotărârii nr. 1.425 din 11 Octombrie 2006

Introducere:
Conform Hotărârii nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, instruirea periodică în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM) este nu doar recomandată, ci și obligatorie în anumite situații specifice. Această lege vizează asigurarea unui mediu de lucru sigur și protejarea sănătății lucrătorilor prin instruire adaptată nevoilor și schimbărilor specifice locului de muncă.

Articolul 98 – Situații Obligatorii pentru Instruirea Periodică Suplimentară:

  1. Absența Peste 30 de Zile Lucrătoare: Instruirea suplimentară este necesară când un lucrător revine la muncă după o absență mai mare de 30 de zile lucrătoare.
  2. Modificări ale Prevederilor de SSM: Orice schimbare în normele de securitate și sănătate legate de activitățile specifice sau instrucțiunile proprii ale locului de muncă, inclusiv datorită evoluției sau apariției de noi riscuri, impune nevoia de instruire actualizată.
  3. După un Accident de Muncă: Instruirea este vitală la reluarea activității după un accident de muncă, pentru a preveni incidente viitoare.
  4. Executarea Lucrărilor Speciale: Instruirea este obligatorie pentru lucrările care implică riscuri speciale sau neobișnuite.
  5. Modificări ale Echipamentului de Muncă: Introducerea sau modificarea echipamentului de muncă necesită o reînstruire adecvată.
  6. Modificarea Tehnologiilor sau Procedurilor: Schimbările în tehnologiile sau procedurile de lucru existente solicită actualizarea cunoștințelor și competențelor angajaților.
  7. Introducerea de Noi Tehnologii sau Proceduri: Orice nouă tehnologie sau procedură de lucru introdusă necesită instruire specifică.
Inginer + clipboard

Articolul 99 – Stabilirea Duratei Instruirii: Durata acestei instruiri periodice care se face suplimentar celei programate este stabilită de angajator în colaborare cu conducătorul locului de muncă, lucrătorul desemnat, serviciul intern sau extern de prevenire și protecție, în funcție de complexitatea și specificul activităților implicate.

Articolul 100 – Procedura de Instruire: Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite și aprobate de angajator sau de persoanele/serviciile desemnate în domeniul SSM, asigurând o documentare adecvată și un proces de instruire eficient.

Concluzie și Apel la Acțiune: Respectarea cerințelor Hotărârii nr. 1425 este esențială pentru orice organizație care dorește să asigure un mediu de lucru sigur și să protejeze sănătatea angajaților săi. RESCONT SSM oferă expertiză și suport în domeniul SSM, asigurându-se că organizația dvs. îndeplinește obligațiile legale și își protejează eficient angajații. Contactați-ne pentru consultanță și instruire profesională în conformitate cu cele mai recente reglementări SSM.

Hashtag-uri: #SecuritateaMuncii, #SSM, #LegislatieSSM, #Hotararea1425, #SanatateaInMunca, #PreventieSSM, #EducatieSSM, #ProtectiaMuncii, #SigurantaLaLoculDeMunca,  #NormeSSM,  #InstruireSSM, #RESCONT