Sunteţi aici: HOME >>> POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate


Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR), o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii Europene care inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

RESCONT SSM S.R.L., societate care este infiintata si functioneaza conform legislatiei din Romania, cu sediul în GALATI, B-dul MAREA UNIRE, nr. 19, Bl:P6, Sc:1, Et:4, Ap:19/camera3 , judeţ GALATI, având CUI RO27177579, nr. Reg. Com. J17/661/2010, reprezentata prin Ene Alina, în calitate de Administrator, aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu prevederile GDPR. Ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor fizice ale caror date personale le prelucram, transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul, temeiul legal si durata pentru care prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiaza persoanele fizice si modul in care acestea pot exercita aceste drepturi.

Pentru a fi în măsură să furnizăm serviciile noastre persoanelor fizice, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres, sau sa prelucram datele personale in baza unuia dintre temeiurile legale enumerate de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor. Pentru dezabonare ulterioară poti exercita dreptul de a retrage acest consimțământ prin adresarea unei cereri în acest sens, conform procedurii de mai jos.

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Societatea noastra prelucreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/utilizator/client, pentru care acesta si-a exprimat in mod expres consimtamantul.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt:

-Consimtamantul persoanei vizate;

-Încheierea sau executarea unui contract incheiat;

-Îndeplinirea unei obligații legale;

-Interesele vitale;

-Interesul public;

-Interesul legitim.

Societatea noastra poate prelucra date personale in considerarea unuia sau a mai multora dintre temeiurile mentionate anterior, dupa caz. Consimtamantul expres pentru prelucrare este necesar numai atunci cand nu este aplicabil un alt temei dintre cele mentionate;

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Societatea noastra are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii / clientii.

Societatea noastra respecta dreptul la confidentialitate asupra datelor fiecarei persoane care acceseaza site-ul, astfel cum este prevazut in cuprinsul Politicii de Confidentialitate afisata pe site.

Ce date cu caracter personal utilizam?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne poti comunica una sau mai multe dintre următoarele date personale, dupa caz, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi:

Numele și prenumele;

Domiciliul;

Adresa de e-mail;

Numărul de telefon;

Imaginea;

De asemenea, atunci cand vizitezi site-ul nostru, putem prelucra informatii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea ta cu site-urile.

Totodata, in ceea ce priveste chat-ul de pe site-ul https://www.rescontconsulting.ro/, consimtamantul tau va fi solicitat in prealabil transmiterii oricarui tip de date personale catre noi, prin solicitarea acordului de utilizare a chat-ului conform politicilor de confidentialitate si de prelucrare a datelor personale ale site-ului nostru. Accesul la chat va fi permis numai ulterior acceptarii exprese a conditiilor de utilizare, astfel ca este imposibila transmiterea de date personale prin intermediul chatului, fara ca anterior sa fi fost obtinut consimtamantul pentru utilizarea acestuia potrivit conditiilor de utilizare specifice.

De ce prelucram datele cu caracter personal?

Datele personale pot fi prelucrate pentru unul sau mai multe dintre urmatoarele scopuri:

-transmiterea de mesaje de informare / comerciale / de marketing, privind activitatea societatii noastre si/sau a tertilor/colaboratorilor cu care societatea noastra are relatii comerciale sau de orice alta natura, la adresele de contact furnizate catre noi ( e-mail, telefon, sms, etc ), – inclusiv, dar fara a ne limita la: oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, etc. ;

-pentru realizarea activitatilor desfasurate de catre noi, inclusiv, cea de prestare a serviciilor afisate pe site, cu toate activitatile subsecvente;

-activitati de marketing;

-in vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

-transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);

-intocmirea si anliza unor statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii societatii/site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi, precum si pentru a asigura buna functionare a site-ului si pentru a imbunatati performanta acestuia;

-pentru a accesa sectiuni speciale ale site-ului, in baza contului de utilizator;

-cercetari de piata;

Te informam ca putem face cunoscute unele din aceste informatii colaboratorilor nostri, pentru indeplinirea activitatilor mentionate mai sus ( ex: firma de curierat, pentru livrare comenzi, procesator de plati, pentru achizitiile online, etc);

De asemenea, daca ne-ai solicitat o oferta sau ai beneficiat de un serviciu, daca ai fost colaborator al nostru, prelucram datele tale pentru a putea raspunde la solicitari si pentru a furniza serviciul sau produsul respectiv, sau pentru a tine legatura pentru viitoare oportunitati de colaborare atunci cand produsul / serviciul nostru se potrivește intereselor tale.

Ce vom face cu informațiile colectate.?

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si stocate in siguranta in cadrul societatii, conform politicilor elaborate privind prelucrarea si securitatea datelor, si vor fi utilizate in scopurile mentionate anterior.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, in cazul in care este nevoie, putem dezvalui datele cu caracter personal furnizorilor de produse si servicii angajati in acest sens, sau catre colaboratori ai nostri, precum:

-companii specializate ce desfasoara campanii de marketing in numele societatii;

-colaboratori/furnizori de servicii IT, in vederea administrarii bazelor de date si a activitatii adiacente;

-colaboratori ai societatii noastre in vederea identificarilor si analizarii oportunitatilor de colaborare cu tine;

-alti colaboratori ai societatii noastre, pentru alte categorii de servicii, precum: curierat, etc;

-catre alte societati ce apartin aceluiasi grup cu societatea RESCONT SSM S.R.L.

In măsura în care vom transfera date către state din afara SEE ( Spatiul Economic European ), ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime si efectuate in deplina siguranta, prin adoptarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel optim de protectie. Pentru efectuarea acestor transferuri de date iti vom solicita consimtamantul.

In toate cazurile, dezvaluirea datelor cu caracter personal este realizata in baza unui contract incheiat cu destinatarii datelor, prin care acestia se obliga sa utilizeze datele personale exclusiv in scopul in care le-au fost incredintate, sa respecte obligatia de confidentialitate si de asigurare a securitatii datelor, precum si sa respecte toate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Societatea noastra nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datele cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea pe care o desfasuram.

Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societati noastre. Te rugăm să ai în vedere și să consulți politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, societatea noastra neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, in baza si in limitele prevederilor legale si, ca urmare a unor cereri expres formulate de autoritatile publice, putem dezvalui datele cu caracter personal acestora, daca datele vor fi solicitate in baza unui temei legal (instante judecatoresti, alte organe abilitate ale statului, politie, etc).

Cat timp prelucram datele cu caracter personal?

Pentru a asigura o experienta cat mai personalizata in interactiunea cu noi, pastram datele personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima interactiune cu noi, cu exceptia cazurilor in care reglementarile legale aplicabile impun o perioada mai mare de stocare.

Ce drepturi ai si cum le poti exercita?

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, UTILIZATORUL/CLIENTUL beneficiaza de urmatoarele drepturi:

– Dreptul de retragere a consimțământului;

– Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Dreptul de acces asupra datelor;

– Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;

– Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);

– Dreptul la restricționarea prelucrării;

– Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator, in conditii legale sau contractuale;

– Dreptul de a te opune prelucrării datelor;

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– Dreptul de a te adresa justiției;

– Dreptul de a te adresa Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/ ; tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212 ; e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro ).

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru, sau pe adresa de e-mail: office@rescontconsulting.ro

Pentru protejarea datelor cu caracter personal si a intereselor tale, putem solicita informatii suplimentare in scopul identificariicelui care face solicitarea.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal

Atunci cand prelucram datele tale, utilizam masuri tehnice si organizatorice care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie sunt prelucrate in conditii limitative, la aceste informatii avand acces numai anumit persoane din cadrul societatii, si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor (parolare si/sau back-up ).