Sunteţi aici: HOME >>> CARIERE LA RESCONT SSM

Posturi disponibile pentru care poți aplica la RESCONT SSM


Daca dorești să aplici pentru unul dintre posturile de mai jos, te rugăm să trimiți CV-ul tău și o scrisoare de intenție, prin e-mail, la: angajari@ssmgalati.ro

Vei fi înregistrat(ă) în baza de date, conform politicii GDPR, iar echipa noastră de recrutare te va contacta ulterior, dacă profilul tău se potrivește posturilor noastre.

Datele cu caracter personal de care vom lua cunostință în procesul de recrutare vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile art.6, lit. b din Regulamentul UE 2016/679679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru implementarea prevederilor regulamentului, firma noastra, în calitate de operator, prelucrează numai acele date care sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin în vederea încheierii contractului individual de muncă. Vă informăm ca am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor în timpul prelucrării și păstrarea în siguranță a acestora, a confidențialității lor, pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale și nu vom dezvălui datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, decat în condițiile legii. Precizăm ca datele prelucrate vor fi păstrate timp de 1 an, în eventualitatea că va apărea posibilitatea angajării în cadrul firmei, și nu vor fi transferate către nici un alt operator.

În temeiul prevederilor Regulamentului UE, ca persoana careia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal, aveți dreptul la informare (prin intermediul acestui document), dreptul de acces la date (dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi), dreptul la rectificare (dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete), dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere sau justiției pentru apararea drepturilor garantate în domeniul protecției datelor, dacă acestea v-au fost încălcate.

Pentru orice sesizare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți să ne contactați la adresa de email office@rescontconsulting.ro

Posturile disponibile în Galați:

  • inspector protecția muncii / inspector SSM
  • cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI
  • inspector de protecție civilă;
  • inspector resurse umane;

Politica privind "formarea și dezvoltarea angajaților noștri"

Fiecare angajat beneficiază:

  • de un stagiu de formare la locul sau de muncă, fiind sprijinit pentru o perioada de către un alt angajat cu experientă sau de către managerul său;
  • de programe de formare profesională continuă cu societăți abilitate sau specialiști în domeniu.