Sunteţi aici: HOME >>> MEDICINA MUNCII

Medicina muncii / Servicii psihologice / Cursuri de prim ajutor


SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR este reglementat juridic prin:

- CAP. V din LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă: Supravegherea sănătăţii ; - HG nr 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

Sănătatea și securitatea angajaților dumneavoastră sunt importante  pentru buna desfășurare a activității pe care o desfășurați !

SERVICII MEDICALE PROFILACTICE:

1. Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:

a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;

c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului.

2. Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele scopuri:

a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă);

b) ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii;

c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

3. Examenul medical periodic are ca scop:

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine;

b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;

c) diagnosticarea bolilor profesionale;

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă;

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.

Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa la hotararea de guvern şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

4. Examenul medical la reluarea activitatii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii.

a) Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri: a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv;

b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul;

c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.

FIȘA DE APTITUDINE

-Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.

-Medicul specialist de medicina muncii, în baza fişei de solicitare a examenului medical la angajare, a fişei de identificare a factorilor de risc profesional, a dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

DOSARUL MEDICAL

- Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

-Dosarul medical şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.

-Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

LUCRĂTORII

-Lucrătorii sunt obligati să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

-Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de muncă şi activităţii desfăşurate.

-La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical şi ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unităţii respective.

ANGAJATORII

-Angajarea lucratorilor fara efectuarea controlului medical, mentinerea la locul de munca a persoanelor fara efectuarea controlului medical periodic, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4000 lei si 8000 lei.

-Prin Regulamentul Intern, angajatorul poate stabili sanctiuni disciplinare fata de lucratorii care nu se prezinta la controalele medicale programate.