Sunteţi aici: HOME >>> SERVICII SSM

Servicii SSM / Protecţia muncii


RESCONT SSM - Galați prestează servicii în domeniul organizării și desfășurării activităților de prevenire şi protecție, la toate categoriile de entități, în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul securității și sănătății în muncă, cu un corp de specialiști cu pregătire temeinică în domeniu, Rescont SSM, abilitat ca Serviciu Extern de Prevenire și Protecție, oferă servicii de consultanță, pe baza de contract, la solicitarea angajatorilor din toată țara.

Calitatea serviciilor oferite este certificată de sistemul ISO 9001 care este implementat în cadrul firmei încă din anul 2014.

Ne manifestăm disponibilitatea de a sprijini/consilia angajatorii în desfășurarea oricăror activități de prevenire și protecție enumerate în Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă.

Suntem pregătiți să colaboram cu serviciile interne de prevenire și protecție constituite în întreprinderi/instituții, cu lucrătorii desemnați pentru ca activitatea în domeniul SSM să fie bine organizată și să se desfășoare în conformitate cu cerințele legale.

Ne-am specializat în ceea ce privește întocmirea documentelor și documentațiilor cerute de actele normative în vigoare, plecând de la elementele specifice ale unității-proceduri, tehnologii, echipamente de muncă, număr lucrători, condiții de muncă, riscuri identificate, etc. După caz, acordăm consultanță asupra constituirii și funcționarii comitetelor de securitate și sănătate în muncă, identificării echipamentelor individuale de protecție, informării și instruirii lucrătorilor, colaborarea cu serviciile de medicina muncii.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale acordăm asistență de specialitate și îndrumare managerilor, conducătorilor locurilor de muncă, efectuăm controale privind respectarea prevederilor legislației actuale de către lucrători și informăm operativ conducerile de unități în legătura cu concluziile desprinse și măsurile propuse.

Avem expertiza și competența în ceea ce privește cercetarea evenimentelor, în stabilirea cauzelor și a împrejurărilor în care s-au produs acestea, a răspunderilor și reglementărilor încălcate, precum și în privința propunerilor de măsuri menite să elimine neconformitățile și să prevină alte evenimente.

Suntem pregătiți să acordăm consultanță în situațiile în care inspectorii de muncă efectuează controale, acordăm sprijin în realizarea măsurilor stabilite de aceștia, în comunicarea modului în care s-au îndeplinit măsurile.

De ce angajatorii trebuie să aplice reglementările în domeniul SSM ?

 • pentru că așa este moral
 • pentru că așa este legal
 • pentru a-și menține buna reputație

Numai cu noi puteți să îndepliniți aceste cerințe. Contactați-ne!

Servicii SSM

Membru ARSSM

DOSARUL pentru SSM pe care îl întocmim cuprinde cel puţin:
 • Autorizația de funcționare în domeniul SSM
 • Tematici de instruire
 • Fișe de post cu atribuții specifice SSM
 • Chestionar instruire introductiv generala SSM
 • Chestionar anual de instruire
 • Decizii SSM
 • Evaluarea și identificarea factorilor de risc de accidentare și de îmbolnăvire profesională
 • Plan de prevenire și protecție
 • Instrucțiuni proprii SSM
 • FIȘE DE INSTRUIRE
 • Formulare tipizate
 • Registre tipizate
 • Alte documente specifice activitatii de securitate și sănătate în muncă, conform legislatiei de specialitate
 • Legislație specifică domeniului