Sunteţi aici: HOME >>> LEGISLAȚIE SSM

În această secţiune veţi găsi legislație pentru compartimentul SSM


 

TitleDateTags
PLAN DE MĂSURI din 3 aprilie 2020
pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19
2020/09/102020-09-10 15:58:22
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic2020/07/182020-07-18 16:01:00
ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă2020/05/222020-05-22 11:31:00
HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 mai 2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-192020/05/202020-05-20 17:06:00
ORDIN nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă2020/05/162020-05-16 16:44:00
ORDIN nr. 1.731 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă2020/05/162020-05-16 14:35:00
LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-192020/05/152020-05-15 13:41:00
ORDINUL 116 din 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici2017/01/052017-01-05 11:11:00
HOTARAREA nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici2015/06/012015-06-01 11:31:00
LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor2014/03/182014-03-18 14:00:08
LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – republicata2014/03/122014-03-12 14:00:00
ORDINUL nr. 1256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica2013/12/102013-12-10 14:00:00
ORDINUL nr. 1390 din 18 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii2013/12/052013-12-05 14:00:00
HOTĂRÂREA nr. 243 din 8 mai 2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale2013/05/152013-05-15 15:00:33
ORDINUL 11 din 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice2013/03/212013-03-21 14:00:08
ORDIN nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale2012/12/182012-12-18 14:00:00
LEGEA nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii2012/03/212012-03-21 14:00:27
HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/20062011/12/272011-12-27 14:00:00
ORDINUL 23 din 2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice2011/06/052011-06-05 15:00:56
HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 (actualizata) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/20062010/09/272010-09-27 15:00:00
HOTARAREA nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase2010/09/012010-09-01 15:00:31
HOTARAREA nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale2010/06/022010-06-02 15:00:10
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura2009/03/162009-03-16 16:28:00
HOTARAREA nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase2008/12/042008-12-04 14:00:00
HOTARARE nr. 1407 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat …2008/11/042008-11-04 14:00:07
HOTARAREA nr. 1029 din 3 septembrie 2008 (actualizata) privind conditiile introducerii pe piata a masinilor2008/09/302008-09-30 15:00:00
LEGEA nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil (republicata)2008/03/212008-03-21 14:00:46
HOTARAREA nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (actualizata) privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier (actualizata pana la data de 12 ianuarie 2012)2008/01/162008-01-16 14:00:25
HOTARAREA nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata2007/06/062007-06-06 15:00:41
HOTARAREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor2007/05/172007-05-17 15:00:17
ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare2007/02/212007-02-21 14:00:00
ORDINUL nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM2007/01/032007-01-03 14:00:31
HOTARAREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/20062006/10/302006-10-30 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare2006/10/212006-10-21 15:00:00
HOTARARE nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (actualizata)2006/10/042006-10-04 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca2006/10/032006-10-03 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca2006/09/092006-09-09 15:00:51
ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare2006/09/062006-09-06 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca2006/08/302006-08-30 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj2006/08/292006-08-29 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive2006/08/292006-08-29 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran2006/08/252006-08-25 15:00:00
HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca2006/08/232006-08-23 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare2006/08/182006-08-18 15:00:05
HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca2006/08/092006-08-09 15:00:22
LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă2006/07/262006-07-26 15:00:50
HOTARARE nr. 735 din 7 iunie 2006 (actualizata) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor2006/06/072006-06-07 15:00:33
HOTARAREA nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot2006/05/032006-05-03 15:00:25
HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile2006/03/212006-03-21 14:00:25
HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (actualizata)2005/12/222005-12-22 14:00:46
HOTARARE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (actualizata)2005/12/122005-12-12 14:00:02
LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (actualizata) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in RC a PFA, II, IF si PJ2004/09/132004-09-13 15:00:26
HOTARAREA nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (actualizata)2004/04/072004-04-07 15:00:00
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca2003/10/272003-10-27 14:00:53
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003 (*actualizat*) – examinarea medicala și psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei…2003/05/282003-05-28 15:00:27
HOTARAREA nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicata)(actualizata)2003/04/182003-04-18 15:00:00
HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului2002/09/102002-09-10 15:00:13
ORDINUL nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale2002/07/222002-07-22 15:00:37
HOTARAREA nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specificifice2002/05/032002-05-03 15:00:41
HOTARAREA nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor2000/07/062000-07-06 15:00:38
ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca2000/06/292000-06-29 15:00:52
LEGEA nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive (republicata)1995/12/221995-12-22 14:00:45
ORDINUL Nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie (Normativ EIP)1995/08/211995-08-21 15:00:34
ORDIN nr. 460 din 7 septembrie 1971 privind aprobarea instrucțiunilor pentru stabilirea locurilor de muncă sau profesiilor, la care unitățile sunt obligate sa acorde în mod gratuit angajaților materiale igienico-sanitare, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale1994/06/231994-06-23 13:57:00