Sunteţi aici: HOME >>> LEGISLAȚIE SSM

În această secţiune veţi găsi legislație pentru compartimentul SSM


 

TitleDateTags
LEGE nr. 48 din 13 martie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice2024/03/202024-03-20 09:59:38
HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici2024/03/122024-03-12 14:27:29
DECIZIA nr. 553 din 24 octombrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor2024/02/232024-02-23 12:12:02
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
2023/12/182023-12-18 11:42:17
DECRET nr. 1.524 din 28 noiembrie 2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
2023/12/052023-12-05 14:20:08
ORDIN nr. 114 din 11 octombrie 2023 privind abrogarea Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 163/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice2023/10/232023-10-23 17:05:56
Ordin al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/20112023/08/242023-08-24 13:14:37
DECIZIA nr. 50 din 28 februarie 20232023/06/152023-06-15 13:03:13
HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară2023/05/052023-05-05 13:22:13
DECIZIA nr. 666 din 15 decembrie 2022
2023/03/302023-03-30 11:39:09
LEGEA nr. 64 din 21 martie 2008, republicată2023/03/182023-03-18 11:58:19
DECIZIE nr. 663 din 15 decembrie 2022
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
2023/03/112023-03-11 11:16:28
HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006 (republicată) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici)2022/11/022022-11-02 15:59:07
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
2022/04/262022-04-26 16:16:13
HOTĂRÂRE nr. 1.315 din 30 decembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
2022/04/212022-04-21 09:43:23
HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
2022/04/072022-04-07 08:16:05
ORDIN nr. 1.151 din 3 septembrie 2021
pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor
2022/03/312022-03-31 10:35:24
HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
2022/03/092022-03-09 16:28:28
HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 (actualizată)2022/03/092022-03-09 09:27:20
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (actulizată)
privind circulaţia pe drumurile public
2022/02/022022-02-02 09:32:26
LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007
privind practica elevilor şi studenţilor
2021/11/292021-11-29 11:14:12
LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în muncă
2021/07/232021-07-23 10:59:37
ORDIN nr. 828 din 15 mai 2020
privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă
2021/06/172021-06-17 16:30:48
HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
2021/05/142021-05-14 16:34:03
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (actualizată)
privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura
2021/03/252021-03-25 06:11:12
ORDIN nr. 18 din 14 ianuarie 2008
privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane
2021/03/122021-03-12 09:20:55
HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în
muncă
2020/12/292020-12-29 10:21:33
PLAN DE MĂSURI din 3 aprilie 2020
pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19
2020/09/102020-09-10 15:58:22
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic2020/07/182020-07-18 16:01:00
ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă2020/05/222020-05-22 11:31:00
HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 mai 2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-192020/05/202020-05-20 17:06:00
ORDIN nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă2020/05/162020-05-16 16:44:00
ORDIN nr. 1.731 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă2020/05/162020-05-16 14:35:00
ORDINUL 116 din 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici2017/01/052017-01-05 11:11:00
LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor2014/03/182014-03-18 14:00:08
LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – republicata2014/03/122014-03-12 14:00:00
ORDINUL nr. 1256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica2013/12/102013-12-10 14:00:00
ORDINUL nr. 1390 din 18 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii2013/12/052013-12-05 14:00:00
HOTĂRÂREA nr. 243 din 8 mai 2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale2013/05/152013-05-15 15:00:33
ORDINUL 11 din 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice2013/03/212013-03-21 14:00:08
ORDIN nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale2012/12/182012-12-18 14:00:00
LEGEA nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii2012/03/212012-03-21 14:00:27
HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/20062011/12/272011-12-27 14:00:00
ORDINUL 23 din 2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice2011/06/052011-06-05 15:00:56
HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 (actualizata) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/20062010/09/272010-09-27 15:00:00
HOTARAREA nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase2010/09/012010-09-01 15:00:31
HOTARAREA nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale2010/06/022010-06-02 15:00:10
ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura2009/03/162009-03-16 16:28:00
HOTARAREA nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase2008/12/042008-12-04 14:00:00
HOTARARE nr. 1407 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat …2008/11/042008-11-04 14:00:07
HOTARAREA nr. 1029 din 3 septembrie 2008 (actualizata) privind conditiile introducerii pe piata a masinilor2008/09/302008-09-30 15:00:00
LEGEA nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil (republicata)2008/03/212008-03-21 14:00:46
HOTARAREA nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (actualizata) privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier (actualizata pana la data de 12 ianuarie 2012)2008/01/162008-01-16 14:00:25
HOTARAREA nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata2007/06/062007-06-06 15:00:41
HOTARAREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor2007/05/172007-05-17 15:00:17
ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare2007/02/212007-02-21 14:00:00
ORDINUL nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM2007/01/032007-01-03 14:00:31
HOTĂRÂREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare2006/10/212006-10-21 15:00:00
HOTARARE nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (actualizata)2006/10/042006-10-04 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca2006/10/032006-10-03 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca2006/09/092006-09-09 15:00:51
ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare2006/09/062006-09-06 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca2006/08/302006-08-30 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj2006/08/292006-08-29 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive2006/08/292006-08-29 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran2006/08/252006-08-25 15:00:00
HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca2006/08/092006-08-09 15:00:22
HOTARARE nr. 735 din 7 iunie 2006 (actualizata) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor2006/06/072006-06-07 15:00:33
HOTARAREA nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot2006/05/032006-05-03 15:00:25
HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile2006/03/212006-03-21 14:00:25
HOTARARE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (actualizata)2005/12/222005-12-22 14:00:46
HOTARARE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (actualizata)2005/12/122005-12-12 14:00:02
LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (actualizata) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in RC a PFA, II, IF si PJ2004/09/132004-09-13 15:00:26
HOTARAREA nr. 537 din 7 aprilie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (actualizata)2004/04/072004-04-07 15:00:00
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (actualizata) privind protectia maternitatii la locurile de munca2003/10/272003-10-27 14:00:53
ORDIN nr. 447 din 24 martie 2003 (*actualizat*) – examinarea medicala și psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei…2003/05/282003-05-28 15:00:27
HOTARAREA nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (republicata)(actualizata)2003/04/182003-04-18 15:00:00
HOTARAREA nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului2002/09/102002-09-10 15:00:13
ORDINUL nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale2002/07/222002-07-22 15:00:37
HOTARAREA nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specificifice2002/05/032002-05-03 15:00:41
HOTARAREA nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor2000/07/062000-07-06 15:00:38
ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca2000/06/292000-06-29 15:00:52
LEGEA nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive (republicata)1995/12/221995-12-22 14:00:45
ORDINUL Nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie (Normativ EIP)1995/08/211995-08-21 15:00:34
ORDIN nr. 460 din 7 septembrie 1971 privind aprobarea instrucțiunilor pentru stabilirea locurilor de muncă sau profesiilor, la care unitățile sunt obligate sa acorde în mod gratuit angajaților materiale igienico-sanitare, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale1994/06/231994-06-23 13:57:00