ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2