LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal