ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2