ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului
financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă