LEGE nr. 200 din 10 septembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România