LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în muncă