ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021
privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (actualizată)