LEGE nr. 193 din 21 august 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap