Autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă