HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată