HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată