ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003
pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (actualizat)