LEGE nr. 269 din 9 noiembrie 2021
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii