abrogat

Sunteţi aici: HOME >>> ARTICOLE DE INTERES

În această secțiune veți găsi articole de interes pentru dumneavoastră


19/11/2020

Munca la domiciliu versus telemuncă. Continuare

Munca la domiciliu versus telemuncă Continuare Activitatea de telemuncă se bazează, ca regulă generală, pe acordul de voință al părților, potrivit legii. Pe cale de excepție, au apărut  situații în […]
05/11/2020

DESPRE MUNCA DE NOAPTE

DESPRE MUNCA DE NOAPTE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Legea nr. 53/2003, Codul muncii, art. 125 -128 Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: […]
27/10/2020

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE REGLEMENTARE JURIDICĂ:  Art. 26 si Art. 39. Alin.2, lit. f) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii. ”Prin clauza de confidențialitate părţile convin ca, pe toată durata […]
26/10/2020

DESPRE SECRETELE COMERCIALE

DESPRE SECRETELE COMERCIALE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Directiva 2016/943/UE privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale; Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței […]
20/10/2020

DESPRE REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII

REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII.     REGLEMENTARE JURIDICĂ: art. 113- art. 116 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii.   Codul muncii, în art. 113 alin. […]
14/10/2020

CU PRIVIRE LA TESTAREA ȘI CHELTUIELILE PRIVIND COVID -19

CU PRIVIRE LA TESTAREA  ȘI CHELTUIELILE PRIVIND  COVID -19 Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, a securității și sănătăţii în muncă, angajatorii au obligația de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor […]
11/10/2020

DESPRE PERIOADA DE PROBĂ

DESPRE PERIOADA DE PROBĂ REGLEMENTARE JURIDICĂ – Codul muncii, art. 31-33. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă, astfel : […]
01/10/2020

DESPRE CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

         DESPRE CLAUZA DE NECONCURENȚĂ REGLEMENTARE JURIDICĂ – Codul muncii, art.21-24. DEFINIRE: este o clauză specifică a contractului individual de muncă prin care salariatul se obligă ca după încetarea contractului […]
04/09/2020

SEMNALIZAREA DE SECURITATE la locul de muncă

  SEMNALIZAREA DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ                     REGLEMENTARE JURIDICĂ   Legea nr. 319/2006, a securităţii si sănătăţii în muncă HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate […]
28/12/2011

DECIZIA nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala

Data publicării 28/12/2011 -14:00   Observații MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 28 decembrie 2011   Fisier
27/05/2011

HOTĂRÂREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

ABROGAT Data publicării 27/05/2011 -15:00   Observații MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011   Fisier