ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (actualizată)
privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura