LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014
privind reglementarea activităţii de voluntariat în România