ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora