ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 30 iunie 2021
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor