ORDIN nr. 187 din 19 august 2010
pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț