ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă