HOTĂRÂRE nr. 729 din 31 august 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19