HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020
pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă