HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016
pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu