HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006 (republicată) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici)