HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 februarie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19