HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată