HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011
privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă
temporară