HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în
muncă