În vigoare

Sunteţi aici: HOME >>> ARTICOLE DE INTERES

În această secțiune veți găsi articole de interes pentru dumneavoastră


19/11/2020

Munca la domiciliu versus telemuncă. Continuare

Munca la domiciliu versus telemuncă Continuare Activitatea de telemuncă se bazează, ca regulă generală, pe acordul de voință al părților, potrivit legii. Pe cale de excepție, au apărut  situații în […]
05/11/2020

DESPRE MUNCA DE NOAPTE

DESPRE MUNCA DE NOAPTE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Legea nr. 53/2003, Codul muncii, art. 125 -128 Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: […]
27/10/2020

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

DESPRE CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE REGLEMENTARE JURIDICĂ:  Art. 26 si Art. 39. Alin.2, lit. f) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii. ”Prin clauza de confidențialitate părţile convin ca, pe toată durata […]
26/10/2020

DESPRE SECRETELE COMERCIALE

DESPRE SECRETELE COMERCIALE REGLEMENTARE JURIDICĂ: Directiva 2016/943/UE privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale; Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței […]
20/10/2020

DESPRE REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII

REPARTIZAREA INEGALĂ A TIMPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII.     REGLEMENTARE JURIDICĂ: art. 113- art. 116 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii.   Codul muncii, în art. 113 alin. […]
14/10/2020

CU PRIVIRE LA TESTAREA ȘI CHELTUIELILE PRIVIND COVID -19

CU PRIVIRE LA TESTAREA  ȘI CHELTUIELILE PRIVIND  COVID -19 Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, a securității și sănătăţii în muncă, angajatorii au obligația de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor […]
11/10/2020

DESPRE PERIOADA DE PROBĂ

DESPRE PERIOADA DE PROBĂ REGLEMENTARE JURIDICĂ – Codul muncii, art. 31-33. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă, astfel : […]
01/10/2020

DESPRE CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

         DESPRE CLAUZA DE NECONCURENȚĂ REGLEMENTARE JURIDICĂ – Codul muncii, art.21-24. DEFINIRE: este o clauză specifică a contractului individual de muncă prin care salariatul se obligă ca după încetarea contractului […]
04/09/2020

SEMNALIZAREA DE SECURITATE la locul de muncă

  SEMNALIZAREA DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ                     REGLEMENTARE JURIDICĂ   Legea nr. 319/2006, a securităţii si sănătăţii în muncă HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate […]
24/11/2020

LEGE nr. 239 din 6 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT:ParlamentulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020Data Intrarii in vigoare: 18 Noiembrie 2020
24/11/2020

LEGE nr. 262 din 20 noiembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

LEGE 262 20-11-2020 EMITENT:ParlamentulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020Data Intrarii in vigoare: 23 Noiembrie 2020
20/11/2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT:GuvernulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020Data Intrarii in vigoare: 19 Noiembrie 2020
12/11/2020

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT:ParlamentulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 947 din 22 decembrie 2015Data Intrarii in vigoare: 09 Noiembrie 2020
10/11/2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT:GuvernulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020Data Intrarii in vigoare: 27 Octombrie 2020
28/10/2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020
22/10/2020

ORDIN nr. 1.477 din 12 octombrie 2020

ORDIN nr. 1.477 din 12 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale […]
01/10/2020

LEGE nr. 213 din 30 septembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

EMITENT:ParlamentulPUBLICAT ÎN:Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020
30/09/2020

HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011
privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă
temporară

EMITENT:GUVERNULPUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012