ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (republicată)
privind formarea profesională a adulţilor**)