ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021