ORDINUL nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert