ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 (actualizat) pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă