Neprezentarea lucrătorilor la controlul medical de medicina muncii