LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă