LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri