LEGE nr. 16 din 17 martie 2017
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale