HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor