Despre suspendarea/retragerea avizelor, autorizațiilor ori atestărilor