DESPRE SANCȚIUNILE CONTRAVENȚIONALE

ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 august 2021pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
02/09/2021
HOTĂRÂRE nr. 932 din 9 septembrie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precumşi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelorpandemiei de COVID-19
10/09/2021